Machineveiligheid: wie is verantwoordelijk?

Indien u voor uw bedrijf machines koopt, gaat u er van uit dat deze veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden. Mocht er toch een ongeval plaatsvinden met een machine, is het dan mogelijk om de fabrikant aansprakelijk te stellen?

Elk jaar opnieuw krijgen meer dan 200.000 werknemers helaas te maken met een arbeidsongeval waardoor zij langer dan een dag moeten verzuimen. Bovendien zijn er gemiddeld  door bedrijfsongevallen 60 doden per jaar te betreuren. Bovendien kan het werken met machines tot risicovolle situaties leiden. De vraag is dan: wie is er verantwoordelijk, u of de fabrikant?

Delen van ervaringen

In eerste instantie is de fabrikant verantwoordelijk voor het afleveren van een veilige machine. Dat wil echter niet zeggen dat hij voor een veilig gebruik helemaal niet verantwoordelijk is. U als afnemer van machines moet zelf namelijk geen ingrijpende veranderingen aanbrengen, maar de fabrikant moet er rekening mee houden dat mensen fouten maken. Het is daarom cruciaal dat u en de fabrikant regelmatig de ervaringen met de machine delen en de problemen die zich voordoen bespreken. Hierdoor kan de fabrikant eventueel voor verbeteringen zorgen. Verder moet de machine goed onderhouden worden en moet voor de juiste certificering op orde zijn. Ook na een ingrijpende of substantiële aanpassing van een machine.

Wat te doen bij arbeidsongevallen

Bij een ernstig arbeidsongeval bent u verplicht om deze te melden aan de Inspectie SZW. Deze instantie doet vervolgens onderzoek om te bepalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er wet- en regelgeving is overtreden. Feit is helaas dat dat inderdaad het geval is bij veel arbeidsongevallen met letsel of de dood tot gevolg. Daarna start het Openbaar Ministerie dan een onderzoek naar strafvervolging. Er moet in dat geval wel een causaal verband zijn tussen het incident en de veiligheid van (het werken met) de machine. De schade moet toe te rekenen zijn aan de fabrikant en/of de werkgever en een van deze partijen had de schade moeten kunnen voorzien. De aansprakelijkheid wordt achteraf vastgesteld. Ook als dat niet leidt tot definitieve aansprakelijkheid, kan dat gevolgen hebben voor uw financiën. Banken en verzekeraars aarzelen namelijk om zaken te doen met organisaties en/of personen waarnaar een strafrechtelijk onderzoek is geweest.

Controleer preventie & verzekeringen

Zelfs als veilig werken hoog op de agenda staat in uw bedrijf kunt u een ongeval niet altijd voorkomen. Kijk daarom behalve naar preventie ook naar uw verzekeringen. Hoe is aansprakelijkheid verzekerd en waar kunnen uw medewerkers op rekenen als zij door een ongeval getroffen worden? Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over uw verzekeringen.