Steeds meer maatwerk bij een hypotheek

Doordat er op de koopwoningmarkt een grote drukt ligt, kan lang niet iedereen zijn of haar woonwensen vervullen. Immers, veel huizenbezitters willen verhuizen en veel huurders willen graag kopen. Teneinde meer mensen te kunnen helpen, komen hypotheekverstrekkers nu vaker met maatwerkoplossingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de knelpunten op de woningmarkt het hoofd bieden en startte hiervoor vorig jaar een platform. Daarin zijn partijen vertegenwoordigd die oplossingen zoeken om maatwerk bij hypotheekverstrekking mogelijk te maken. daarbij is er extra aandacht voor senioren en starters. Wat is nu wel mogelijk wat eerst onmogelijk was?

Werkelijke lasten senioren

Het komt regelmatig voor dat senioren niet kunnen verhuizen omdat zij volgens de inkomensnorm niet in aanmerking komen voor de nieuwe hypotheek die zij dan nodig zouden hebben. Zelfs niet als hun woonlasten omlaag gaan en het risico van een restschuld aan het eind van de looptijd verdwijnt of veel kleiner wordt. Maar die strikte hypotheekregels zijn wat losser geworden. Steeds meer banken zijn bereid naar de individuele situatie van de senioren te kijken en de werkelijke kosten na de verhuizing als uitgangspunt te nemen bij de hypotheekverstrekking.

Deze daadwerkelijke lasten staan ook centraal in de ´seniorenhypotheek met NHG´ die sinds 17 juni van dit jaar mogelijk is. Aan die hypotheek zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden. De prijs van de nieuwe koopwoning mag niet hoger zijn dan 265.000 euro, de maandlasten moeten lager worden dan bij de oude hypotheek en de rente moet voor minimaal twintig jaar worden vastgezet.

Daarnaast bieden bepaalde gemeenten mogelijkheden voor ouderen die hun woning levensloopbestendig willen maken of hun inkomsten willen aanvullen. Zij kunnen een ‘Blijverslening’ of ‘Verzilverlening’ krijgen.

Hoopvolle ontwikkelingen voor starters op de woningmarkt

Speciaal voor koopstarters die recentelijk in loondienst zijn of een flexibele arbeidsovereenkomst hebben, komt met een Perspectiefverklaring of een Arbeidsmarktscan de hypotheek eerder binnen handbereik. Die verklaringen geven hypotheekverstrekkers beter zicht op het inkomen van de starter en bij een goed perspectief zijn de hypotheekmogelijkheden een stuk groter. Het aantal kredietverstrekkers dat deze documenten accepteert is bovendien toegenomen. Bovendien zijn ook voor zzp´ers de hypotheekmogelijkheden groter geworden. Zij kunnen onder NHG-voorwaarden al na 1 jaar ondernemerschap een hypotheek krijgen. Dat was eerder pas na drie jaar het geval.

Door de druk op de huizenmarkt stijgen de woningprijzen. Wordt het voor u als oudere koper of als starter moeilijk om uw woonwensen te vervullen? Neem dan contact op met VDE financieel advies. Wij bekijken samen met u wat uw hypotheekmogelijkheden zijn.