Leegstand brengt risico’s met zich mee

Zodra een bedrijfspand leeg staat, is er een aanzienlijk grotere kans op schade. Een van de redenen dat verzekeraars daarom de dekking beperken of de premie verhogen. Zelf kunt u ook veel doen om de risico’s te verkleinen.

Ongeveer een kwart van alle bedrijfspanden in Nederland staat voor kortere of langere tijd leeg. Doordat er weinig of zelfs helemaal geen toezicht is, wordt de kans op schade groter. Zo wordt een brand wordt minder snel ontdekt, hebben inbrekers hebben vrij spel en het is een ideale plek voor hennepteelt en illegale party’s. Ook de kans op stormschade neemt aanmerkelijk toe. Het verzekeren van een leeg pand is daarom moeilijker.

Schaderisico

Uiteraard geldt wel dat het ene leegstaande pand een groter risico vormt dan het andere. Hieronder een aantal punten die bijdragen aan een hogere inschatting:

  • Langdurige leegstand, bijvoorbeeld leegstand na faillissement
  • Een slechte staan van onderhoud
  • Een achteraf ligging of de ligging in een verpauperde buurt
  • Totale leegstand
  • Indien er geen maatregelen getroffen zijn om schade te voorkomen
  • Een bedrijfspand dat niet te koop of te huur staat
  • Een slooppand of te renoveren pand
  • Zodra gas en elektra niet zijn afgesloten (hogere kans op brand)
  • Als water wel is afgesloten (vanwege mogelijk tekort aan bluswater)

Hoe kunt u de kans op schade beperken

U kunt de kans op schade beperken en daarmee de verzekerbaarheid van het pand vergroten. De kans op brand en inbraakschade is kleiner indien u een inbraakmeldsysteem en een automatische brandmeldinstallatie laat plaatsen. Zijn het gas, water, elektra nog aangesloten, verzeker u er dan van dat de installaties aan de geldende NEN-normen voldoen. Is er geen verwarming, sluit dan in de wintermaanden de waterleidingen af. Daarmee voorkomt u water- en vorstschade. Het toezicht op het pand verbetert u door periodieke controles uit te voeren of door anti-kraakbewoning aan te bieden. Staat uw pand op een industrieterrein of in een winkelcentrum met collectieve beveiliging? Dan is het absoluut aanbevelenswaardig om daar dan aan deel te blijven nemen.

Een leeg pand toch goed verzekeren met VDE financieel advies

Is uw bedrijfspand om wat voor reden dan ook leeg komen te staan? Neem dan contact op met VDE financieel advies. We bespreken met u wat de gevolgen zijn voor uw gebouwenverzekering. Vaak beperken verzekeraars de dekking en de verzekeringstermijn en/of verhogen ze de premie en het eigen risico. Wij adviseren u graag over maatregelen die u kunt treffen en wij zoeken uit waar en hoe u goed verzekerd bent.