De financiën van uw kind tijdens de middelbareschooltijd

Zodra uw kind naar de middelbare school gaat, start een nieuwe levensfase. Ook op financieel gebied verandert er veel. VDE financieel advies zet de kosten en mogelijkheden voor u op een rijtje.

Schoolkosten

De overheid betaalt verreweg de meeste schoolboeken op de middelbare school. Naast de boeken heeft uw kind ook allerlei hulpmiddelen nodig zoals een schooltas, atlas, rekenmachine, laptop, agenda, schriften, pennen etc. Ook organiseert de school excursies, uitstapjes en schoolreizen waar dikwijls een eigen bijdrage van ouders bij wordt verwacht. Daarnaast vragen veel scholen een ouderbijdrage voor extra activiteiten op cultureel of sportgebied. De hoogte daarvan kan per school verschillen.

Vervoer en telefoon

Naast benodigdheden voor school, zal uw kind ook een mobiel willen/moeten. Voor het 18e levensjaar zal een abonnement op uw naam moeten komen. Maak daar met uw kind goede afspraken over wat u betaalt en wat uw kind zelf betaalt. Indien uw kind moet reizen om op school te komen, is een goed fiets, scooter of brommer noodzakelijk. Of, indien te ver van huis, een OV-abonnement.

Zakgeld

Ruim 80 procent van de 12 tot 18-jarigen op de middelbare school ontvangt zakgeld. Voor een 12-jarige ligt dat gemiddeld op 20 euro per maand, bij 18 jarigen is dat al tot 30 euro per maand. Bovendien geven veel ouders daarnaast kleedgeld voor een bedrag van gemiddeld 50 euro per maand. Maak goede afspraken over wat uw kind zelf aan kleding aanschaft en stem daar het bedrag op af. Heeft uw kind nog geen eigen bankrekening? Dan is het daar nu tijd voor.

Financiële ondersteuning

U merkt: in vergelijking met de basisschool is de middelbare school een stuk duurder. Maar gelukkig kunt u financiële ondersteuning krijgen.

Meer kinderbijslag als uw kind 12 jaar wordt

Zodra uw kind 12 jaar wordt, krijgt u een kindgebonden budget. Dat is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen. De Belastingdienst heeft uw gegevens reeds in huis om de hoogte van het kindgebonden budget te bepalen. Veel scholen kennen voor de ouderbijdrage een kortings- of kwijtscheldingsregeling als uw inkomen erg laag is. Vraag de school naar de mogelijkheden. Ook bestaan er fondsen die bepaalde (school)kosten vergoeden als u daar zelf geen geld voor heeft. Kijk op Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds. Ook heeft 47% van de scholieren heeft een bijbaantje. Dat is een eenvoudige (en leerzame!) wijze om het budget flink op te hogen!

Sparen voor een studie

Hoewel de middelbare school al duurder is dan de basisschool, stijgen de kosten nog verder zodra uw kind gaat studeren. Wilt u uw kind in die periode financieel ondersteunen? Neem dan nu al contact op met ons kantoor voor een mooi spaarplan!